Mgr. Tomáš Přikryl

gestalt  psychoterapeut,  psycholog,  adiktolog,  supervizor  ČIS

gestalt psychoterapeut

psycholog

adiktolog

supervizor ČIS

Psychoterapie je metoda léčení, která lidem pomáhá v obtížných životních situacích nebo krizích, které nemohou překonat sami.

Jedním z úkolů, o které psychoterapeuti usilují, je vnímat klienty, ve všech aspektech jejich života. Klient a terapeut se společně věnují životním zkušenostem klienta, významným vztahům, aktuálním zatěžujícím okolnostem, situaci v práci, sociálnímu prostředí a společnosti, v níž klienti žijí. Psychoterapie od klientů vždy vyžaduje aktivní zapojení do procesu práce s terapeutem. Psychoterapie tedy v tomto smyslu není srovnatelná s léčbou, kterou provádí pouze lékař a pacient ji pouze konzumuje

Mezi předpoklady úspěšné psychoterapie patří ochota otevřeně hovořit s terapeutem o svých pocitech a zážitcích, stejně jako klientova ochota pracovat na svých konfliktech. Klient a terapeut společně objevují nové a vhodnější možnosti chování v různých situacích. Psychoterapie může být prováděna s jednotlivci, pára i ve skupinách. Všechno co je probíráno v terapeutických sezeních zůstává přísně důvěrné a další osoby se nic z obsahu sezení nedozví bez klientova souhlasu.

(Přeloženo ze stránek www.amendt-lyon-gestalttherapie.at a použito s laskavým souhlasem Nancy Amentd-Lyon)

Současná Gestalt terapie zkoumá rozmanitost lidských bytostí a jejich jedinečnost v kontextu jejich vztahů a společenského prostředí. Gestalt terapeuti se proto snaží chápat problémy a symptomy svých klientů jako součást jejich fungování v obtížných situacích. To nám umožňuje jako profesionálům podporovat naše klienty při zvládání jejich každodenního života a pracovních problémů.

Gestalt terapie podporuje osobní změnu a vývoj a podněcuje tvůrčí procesy, které vytvářejí nové způsoby, jak se vyrovnávat se starými problémy. Terapeut a klient společně prozkoumávají všechny aspekty lidské zkušenosti a konfliktu: myšlenky, pocity, postoje a návyky, držení těla a pohyby, gesta a mimiku. Snažíme se pochopit, přetrvávající, neuspokojující způsoby vztahování se k druhým lidem, experimentujeme s novými způsoby komunikace a odpovědí. V Gestalt terapii, se nemusíme omezovat na slovo. Pro pochopení, znepokojujících situací, mohou terapeut a klient použít hraní rolí, přehrávání konfliktů, nebo využít uměleckých materiálů či postupů.

Gestalt je německé slovo, které znamená "smysluplně organizovaný celek." To odkazuje na základní koncept Gestalt terapie, to, že odráží jedinečnou souhru kognitivní, emocionální a fyzické zkušenosti, která utváří každou lidskou bytost.

Gestalt terapeuti umožnují svým klientům mluvit o problémech, které je příliš těžké sdílet s partnery, rodinou nebo kolegy v práci. Terapeutické nastavení je důvěrné a poskytuje bezpečné prostředí. Gestalt terapie se provádí ve všech variantách, s jednotlivci, páry, a ve skupinách.

(Přeloženo ze stránek www.amendt-lyon-gestalttherapie.at a použito s laskavým souhlasem Nancy Amendt-Lyon)

pokud pro vás platí jedno nebo více z následujících tvrzení, pak by mohlo být užitečné požádat o pomoc profesionálního psychoterapeuta

 • často se cítím špatně, i když můj lékař říká, že mi nic není, a lékařská vyšetření nenaznačují žádnou nemoc.

 • trpím úzkostmi, což mě obtěžuje a omezuje mě v životě

 • mám obavy z lidí, s nimiž jsem v důležitých vztazích, jako je např. můj nadřízený, trpím také strachem ze zkoušek, z uzavřených prostorů, z létání, atd.

 • občas mívám bušení srdce a pocit, že ztrácím půdu pod nohama, nebo že umírám

 • často mi chybí chuť do života a cítím se vyčerpaný

 • neustále mám pocit, že nejsem schopen zvládnout a vyřešit situaci, ve které se nacházím

 • moje vitalita a spontánnost zmizely a já jsem v depresi

 • došlo k radikálním změnám v mém životě

 • jsem pod obrovským tlakem kvůli : nezaměstnanosti, rozchodu nebo rozvodu, finančním dluhům, vážnému onemocnění nebo úmrtí důležitého milovaného člověka, atd.

 • v poslední době jsem přemýšlel o sebevraždě

 • když jsem se záměrně pořežu nebo popálím, cítím poté úlevu

 • můj vztah s mým životním partnerem je pro mne velmi stresující

 • mám opakující se problémy s ostatními lidmi na mém pracovišti, což mě velmi stresuje

 • jsou určité pocity, které mě zaplavují a nikdy jsem o nich s někým jiným nemluvil, například stud, nenávist, pocit viny, nebo pocit, že jsem někým jiným pozorován nebo sledován

 • jsem zmatený/á ohledně své sexuality

 • obávám se, že jsem závislý na: alkoholu, drogách, jídle, nakupování, sexu, hazardních hrách, internetu...

(Přeloženo ze stránek www.amendt-lyon-gestalttherapie.at a použito s laskavým souhlasem Nancy Amendt-Lyon)

individuální psychoterapie

ve vzájemném dialogu terapeuta a klienta, hledáme způsoby zvládání klientových potíží a problémů, vyrovnávání se s nedokončenými událostmi z minulosti, možnosti řešení v jeho aktuální situaci, cestu k jeho osobnostnímu růstu

Individuální terapie probíhá obvykle 1x týdně a její celková délka je určena potřebami klienta a dohodou s terapeutem

párová terapie

je zaměřena na podporu komunikace, vyjasňování vzájemných potřeb partnerů, zvládání obtížných situací a období ve vztahu

supervize

individuální případová supervize

skupinová případová supervize

týmová supervize

informace a dohody

vzdělání a výcviky

(výběr)

2016 – 2017 Výcvik supervize v Gestalt psychoterapii (Talia Levine Bar Yoseph, Jay Levin)
2013 Supervizor ČIS, uzavření výcviku zkouškou
2009 - 2012 Český institut pro supervizi „Výcvik integrované supervize“
2010 Ministerstvo Zdravotnictví ČR, Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru adiktolog
2005 - 2008 CZIGPT Dialog, trenérský výcvik v Gestalt psychoterapii (403 hodin)
1999 - 2003 CZIGPT Dialog, výcvik Gestalt terapie, ukončený certifikační zkouškou a diplomem gestalt psychoterapeuta (558 hodin).
2001 Phare partnership, „Řízení neziskových organizací“ (300 hodin)
2001 Phare Lien program, Ce.I.S. (ITA) výcvik zaměřený na doléčování a následnou péči (144 hodin)
1991 - 1998 FF MU Brno obor psychologie absolvent s titulem magistr
1992 - 1996 SUR – dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v psychoterapii. (746 hodin).
1991 - 1992 Základní kurz neverbálních technik pořádaný sekcí muzikoterapie Psychologické společnosti ČSL (155 hodin)

praxe

2003 - dosud soukromá praxe na Živnostenský list v oboru „Psychologické poradenství a diagnostika“
2012 - 2014 Sdružení Podané ruce, o.s., vedoucí oddělení adiktologických služeb
1999 - 2013 Sdružení Podané ruce, o.s., vedoucí Doléčovacího centra Jamtana
1996 - 1999 Sdružení Podané ruce, o.s., terapeut v Kontaktním centru Drug Azyl

supervize

2013 supervizor ČIS
2000 - dosud Supervizor frekventantů výcvikových institutů
 • Dialog
 • INSTEP
 • IVGT
  Supervizor programů péče o problémové uživatele NL a sociálních služeb
 • LAXUS
 • Terapeutická komunita FÉNIX, Psychiatrická nemocnice Mariany Oranžské
 • CELSUZ, Diecézní Charita Brno
 • K-centrum Brno, Společnost Podané ruce
 • Doléčovací centrum JAMTANA, Společnost Podané ruce
 • Azylový dům Charita Třebíč
 • Domov Agapé Charita Opava
 • Dům Josefa Korbela – Armáda Spásy Brno
 • K-Centrum Břeclav
 • K-Centrum U Větrníku Jihlava
 • LOTOS Brno
 • Malá řemesla Charita Jihlava
 • Erko Charita Jihlava
 • A-kluby ČR
 • Dětský dům Zábrdovice
 • Psychiatrická nemocnice Kroměříž - oddělení Mandala
 

 • individuální případové supervize

lektorská činnost

2015 – dosud Gestalt Studia, člen lektorského týmu, lektor nácviku dovedností
2015 – 2021 SUR, institut pro vzdělávání v psychoterapii, člen lektorského týmu výcvikové komunity ARTESUR
2009 - dosud Český institut pro výcvik v Gestalt terapii Dialog, trenér a supervizor výcviku v gestalt psychoterapii
2000 - 2012 Sdružení Podané ruce, o.s., Diecézní charita Brno lektor kurzů týkajících se komunikace a práce se problémovými uživateli návykových látek
2005 - 2006 projekt Breaking the Circle v Afghánistánu lektor vzdělávání pro personál nemocnice v Kábulu týkající se práce se závislými
1998 - 2000 katedra psychologie FF MU v Brně externí učitel - sociální výcvik ve skupině

členství


EAGT – Evropská Asociace Gestalt Terapie

ČAP - Česká asociace pro psychoterapii

Česká asociace adiktologů

ČIS - Český institut pro supervizi

ČSGT - Česká společnost pro Gestalt terapii

SNN - Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

EASC - European Association for Supervision and Coaching 2012 – 2022ceník

individuální psychoterapie 45min/1000,- Kč
párová terapie 70min/1400,- Kč
individuální supervize 45min/1200,- Kč
skupinová supervize 45min/1600,- Kč
týmová supervize 45min/1600,- Kč

Mgr. Tomáš Přikryl

Helfertova 7

Brno – Černá pole

tel: 777 916 265

mail: tomaas.prikryl@gmail.com

IČ: 7 2 4 8 3 3 2 6